Synergy Finance

news

संस्थापक शेयर बिक्रि बारेको ३५ दिने सूचना

संस्थापक शेयर बिक्रि बारेको ३५ दिने सूचना

View Detail

निछेपकर्ता ग्राहकहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

निछेपकर्ता ग्राहकहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

View Detail

कर्जा चुक्ता गर्न आउने सम्बन्धी पुनः ३५ दिने जरुरी सूचना

कर्जा चुक्ता गर्न आउने सम्बन्धी पुनः ३५ दिने जरुरी सूचना

View Detail

MICR चेक सम्बन्धी जरुरी सूचना

MICR चेक सम्बन्धी जरुरी सूचना

View Detail

घितो पुनः लिलाम बिक्रीको १५ दिने सूचना

घितो पुनः लिलाम बिक्रीको १५ दिने सूचना

View Detail

गैह्र बैंकिंग सम्पति बिक्रीको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

गैह्र बैंकिंग सम्पति बिक्रीको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

View Detail