Synergy Finance

news

पुनः अचल सम्पति बिक्री सम्बन्धी ७ दिने सूचना

पुनः अचल सम्पति बिक्री सम्बन्धी ७ दिने सूचना

View Detail

पुनः ७ दिने गैह्र बैंकिंग सम्पति बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आवाहन सम्बन्धी

पुनः ७ दिने गैह्र बैंकिंग सम्पति बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आवाहन सम्बन्धी सूचना

View Detail

यहि मिति २०७३ श्रावन १ गते देखि लागु हुने ब्याजदर

यहि मिति २०७३ श्रावन  १ गते (16th July, 2016) देखि लागु हुने गरी यस संस्थाले निम्न बमोजिमको ब्याजदरहरु कायम गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ

View Detail

गैह्र बैंकिंग सम्पति बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

गैह्र बैंकिंग सम्पति बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना(प्रकाशित मिति २०७३/०३/२९ गते बुधबार )

View Detail