Synergy Finance

news

पुनः ७ दिने गैह्र बैकिंग सम्पति बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आवाहन सम्बन्धी स


पुनः ७ दिने गैह्र बैकिंग सम्पति बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आवाहन सम्बन्धी सूचना

View Detail

पुनः अचल सम्पति बिक्री सम्बन्धी ७ दिने सूचना

पुनः अचल सम्पति बिक्री सम्बन्धी ७ दिने सूचना

View Detail

पुनः ७ दिने गैह्र बैंकिंग सम्पति बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आवाहन सम्बन्धी

पुनः ७ दिने गैह्र बैंकिंग सम्पति बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आवाहन सम्बन्धी सूचना

View Detail

यहि मिति २०७३ श्रावन १ गते देखि लागु हुने ब्याजदर

यहि मिति २०७३ श्रावन  १ गते (16th July, 2016) देखि लागु हुने गरी यस संस्थाले निम्न बमोजिमको ब्याजदरहरु कायम गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ

View Detail