Synergy Finance

news

सिनर्जी फाईनान्स लिमिटेडका ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्ने अन्यथा धितो रहेको जा

सिनर्जी फाईनान्स लिमिटेडका ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्ने अन्यथा धितो रहेको जायेजेथा लिलाम बिक्री गरिने सम्बन्धी ३५ दिने अत्यन्त जरुरी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/०९/०२ गते )

View Detail

१९ औं वार्षिक साधारण सभा स्थगित गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

१९ औं वार्षिक साधारण सभा स्थगित गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

View Detail

selected candidates for the post of Trainee Assistant(TA).

Selected Candidates For the post of Trainee Assistant (TA)

View Detail

यहि मिति २०७३ माघ २३ गते (5th February,2017) देखि लागु हुने गरी यस संस्थाले निम्न बमोजिम

यहि मिति २०७३ माघ  २३ गते (5th February,2017) देखि लागु हुने गरी यस संस्थाले निम्न बमोजिमको ब्याजदरहरु कायम गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ

View Detail

यहि मिति २०७३ पौष १७ गते (1st Jan, 2017) देखि लागु हुने गरी यस संस्थाले निम्न बमोजिमक

यहि मिति २०७३ पौष  १७ गते (1st Jan, 2017) देखि लागु हुने गरी यस संस्थाले निम्न बमोजिमको ब्याजदरहरु कायम गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ

View Detail

पुनः अचल बिक्री गर्ने सम्बन्धी सार्बजनिक सूचना (पुनः प्रकाशित मिति: २०७३/०६/

पुनः अचल बिक्री गर्ने सम्बन्धी सार्बजनिक सूचना (पुनः प्रकाशित मिति: २०७३/०६/२०)

View Detail